YUHANNA 5:1-29

1. 2-9 Ayetleri, üçüncü 'belirti.’ İsa’nın gücünün hangi özellikleri burada görülüyor? Adamın yürümesini sağlamanın dışında onun için neler yaptı? Ondan neler bekledi? 6 ve 14. ayetleri.

 

2. 17-29 Ayetleri. İsa’nın Tanrı’yla ilişkisi hangi terimlerle tanımlanıyor? Tanrı İsa’ya yargıyla ilgili hangi işlevleri vermiştir? Neden? Bu gerçekler bizi nasıl ilgilendiriyor?

3. 16-18 Ayetleri. İsa’nın 17. ayetteki sözlerinin Sept gününde şifa verilmesiyle nasıl bir bağlantısı vardır? Bu yaklaşım Yar. 2:2,3’le nasıl bağdaşır ve Yahudilerin İsa’nın eylemine getirdiği eleştirileri nasıl yanıtlar?

 

Not. 25. Ayet. Burada sözü edilen günah ölümünden ruhsal diriliştir. 28 ve 29. Ayetlerle kıyaslayın.

Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor

1 İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Kudüs'e gitti.

2 Kudüs'te Koyun Kapısı yanında, İbranicede Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır.

3>4 Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı.

5 Orada otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam vardı.

6 İsa hasta yatan bu adamı görünce ve onun uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca ona, «İyi olmak ister misin?» diye sordu.

7 Hasta şöyle cevap verdi: «Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok, tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.»

8 İsa ona, «Kalk, döşeğini topla ve yürü» dedi.

9 Adam o anda iyileşti. Döşeğini toplayıp yürümeye başladı.
O gün Sept günüydü.

10 Bu yüzden Yahudiler iyileşen adama, «Bugün Sept günü» dediler, «döşeğini toplaman yasaktır.»

11 Ama adam onlara şöyle cevap verdi: «Beni iyileştiren kişi bana, 'Döşeğini topla ve yürü' dedi.»

12 «Sana, 'Döşeğini topla ve yürü' diyen adam kim?» diye sordular.

13 İyileşen adam ise O'nun kim olduğunu bilmiyordu. Çünkü orası kalabalık olduğundan İsa çekilmişti.

14 İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. «Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin» dedi.

15 Adam Yahudilere gidip kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi.

16 Sept günü böyle şeyler yaptığı için Yahudiler İsa'ya zulmetmeye başladılar.

17 Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: «Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.»

18 İşte bu nedenle Yahudiler O'nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Sept günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı.

Yaşam veren İsa

19 İsa Yahudilere şöyle karşılık verdi: «Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba'nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.

20 Çünkü Baba Oğul'u sever ve yaptıklarının hepsini O'na gösterir. Şaşasınız diye O'na bunlardan daha büyük işler de gösterecektir.

21 Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir.

22 Baba kimseyi yargılamaz, tüm yargılama işini Oğul'a vermiştir.

23 Öyle ki, herkes Baba'yı onurlandırdığı gibi Oğul'u onurlandırsın. Oğul'u onurlandırmayan, O'nu gönderen Baba'yı da onurlandırmaz.

24 «Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

25 Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile.

26 Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul'a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi.

27 O'na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu'dur.

28 Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O'nun sesini işitecekleri saat geliyor.

29 Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.