YUHANNA 4:27-54

1. İsa’nın 34. ayette açıkladığı gerçeği önceki ayetler nasıl açıklıyor ve 35-38 ayetleri nasıl geliştiriyor? Hayatta size en çok doyum veren şey nedir?

 

2. Samiriyeliler ve Kefernahumlular İsa’ya farklı nedenlerle inandılar. İsa’nın hangi yönleri onları İsa’ya yönlendirdi (54. ayet)? Rabbin karakterinin ve gücünün hangi yönü sizi ona yöneltti? 

3. 48. Ayet. Adamın içtenliğinin sınandığını gösteriyor. İsa’nın buradaki sözlerini nasıl açıklarsınız?

 

Not. 35-38 Ayetleri. Doğal dünyada hasat mevsimine dört ay vardı. Oysa ruhsal dünyada biçmek hemen mümkündü. Ekimi başkası yapmıştı.

 

27 Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. O'nun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri, «Ne istiyorsun?» ya da, «O kadınla neden konuşuyorsun?» demedi.

28>29 Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi: «Gelin, yapmış olduğum her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur?»

30 Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı.

31 Bu arada öğrencileri O'na, «Rabbî, yemek ye!» diye rica ediyorlardı.

32 Ama İsa, «Benim, sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var» dedi.

33 Öğrenciler birbirlerine, «Acaba biri O'na yiyecek mi getirdi?» diye sordular.

34 İsa, «Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O'nun işini tamamlamaktır» dedi.

35 «Sizler, 'Ekinleri biçmeye daha dört ay var' demiyor musunuz? İşte, size söylüyorum, başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır!

36 Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar.

37' Biri eker, başkası biçer' sözü bu durumda doğrudur.

38 Ben sizi, emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler, siz ise onların emeğinden yararlandınız.»

39 O kentten birçok Samiriyeli, «Yapmış olduğum her şeyi bana söyledi» diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti.

40 Samiriyeliler O'na gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı.

41 O'nun sözü üzerine daha birçokları iman etti.

42 Bunlar kadına: «Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değildir» diyorlardı. «Kendimiz işittik, O'nun gerçekten dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.»

Bir memurun oğlu iyileştiriliyor

43 Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti.

44 İsa'nın kendisi, bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti.

45 Celile'ye geldiği zaman Celileliler O'nu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda O'nun Kudüs'te yaptığı her şeyi görmüşlerdi.

46 İsa yine, suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernahum'da hastaydı.

47 Adam, İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti, ölmek üzere olan oğlunu gelip iyileştirmesi için O'na yalvardı.

48 O zaman İsa adama, «Sizler, belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz» dedi.

49 Saray memuru İsa'ya, «Efendim, çocuğum ölmeden önce yetiş!» dedi.

50 İsa, «Git, oğlun yaşayacak» dedi.
Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti.

51 Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşamakta olduğunu bildirdiler.

52 Adam onlara, oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. «Dün öğle üstü saat birde ateşi düştü» dediler.

53 Baba bunun, İsa'nın, «Oğlun yaşayacak» dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti.

54 Bu, İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye gelişinde yaptığı ikinci mucizeydi.