İSLAM'DA GÜNAH

Kuran’da, günah anlamına gelen kelimelerin geçtiği bir dizi ayet vardır.

1. Zenb (Günah) :Kuran, bu sözcüğe 39 ayette yer vermektedir. Fetih suresi ikinci ayetindegeçen şekliyle çok kullanılır: “Ey Muhammet! Doğrusu sana açık bir zafersağladık. Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar.”(Fetih 12)

Devamını oku...

 Acaba Kur'anın dışında İslam peygamberi ile ilgili bir bildiri var mıdır? Eski Yahudi ve Hristiyan yazılarında O'nun geleceğine ilişkin herhangi bir şey söylenmekte midir? Bazı Müslümanlar ise; incil'in Yuhanna 16:7.nci ayetinin, Kur'anın Al-A'raaf suresi (7:157) ve Al-'aff suresinde (61:6) tanımlanan bazı kehanetleri bildirdiğine inanmaktadırlar.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...