Kutsal Kitap, İsa'dan önce yaklaşık 14. yüzyıl-dan başlayarak İsa'dan sonraki yüzyıl sonuna kadar olan bir süre içerisinde yazıya geçirilmiştir. Bu yazılar Allah’ın görevlendirdiği insanlar tarafın-dan yine Allah’ın kendi Ruhu'yla esinlenerek yaz-dırılmıştır. Kutsal Kitap; tarihsel olaylar, kutsal şiirler, peygamberlik yazıları ve esinlemelerden oluşan kitapçıkların bir araya toplanmasından meydana gelmiştir. Yazılar, dünyanın ve insanın yaratılışından başlayarak, dünyanın son günlerinde olacak olaylar ve Allah’ın yargısını baştan sona ve belli bir düzen içerisinde anlatır

Devamını oku...

Alt Kategoriler