Kutsal Kitap'ın kendisi bu öğretişlerin Hıristiyanlık imanının temeli olduğunu söyler. Bunlar: 1.Mesih'in Allahlığı, 2.Lütufla Kurtuluş ve 3.Mesih'in Dirilişi. Bu öğretişlerin hıristiyanlık için zorunlu öğretiş olduğunu Kutsal Kitap söyler. Her ne kadar önemli başka öğretişler olsa da Kutsal Kitab'ın kendisi tarafından bize temel öğreti olarak açıklanmıştır. Belki yeni iman etmiş bir kişi bu noktalarında bazılarını henüz tamamen fark etmemiş olabilir ancak Allah Sözünü okudukça noktaları görecektir. Yeniden doğmamış bir kişi, veya kültü izleyen kişi (Mormonlar, Yehova Şahitleri) bu temel öğretişlerin tümümü veya birkaçını reddedecektir.

Devamını oku...

 Hristiyanlar Birden Fazla Allah'yamı Tapınırlar?

Kur'an'ın sık sık Yahudi ve Hıristiyanların tek Allah'ya ibadet ettiklerini kabul ettiği bir gerçektir. Keza kimi Müslümanlarca da Yahudi ve Hıristiyanların bir tek Allah'ya tapındıkları kabul edilir. Bununla birlikte Kur'an yine de Hıristiyanların birden fazla Allah'ya ibadet eden ya da Allah yerine İsa Mesih'e tapınan kişiler olduklarını da ileri sürer.

Devamını oku...