Kategoriler
isa Kuran

İsa Mesih Savaşı Destekledi mi?

Bazı insanlar, İsa Mesih’i savaşı desteklemekle suçlamıştır. Bu doğru değildir. İsa Mesih’in öğretişlerinin aileleri böldüğü doğrudur. Onlar halen bölmeye devam eder. Aileden birinin İsa’yı takip etmek isterken diğerlerinin onun kararına karşı çıkması sıklıkla rastlanan bir durumdur bu. İncil’de bunun çok örneklerini görürüz. Ve birçok örnekleri Müslüman dünyasında da halen görmekteyiz. İsa Mesih yoluyla Tanrı’yla kişisel ilişki kurmak isteyen insanlar cezalandırılır. Onlar tehdit edilir, hapse atılır ve hatta öldürülür!

İsa Mesih O’nu Takip Edenlere Düşmanlarını Bile Sevmesini Söyledi

İsa Mesih’i takip etmek insanların kalbine huzur getirir. Bununla birlikte, İsa’yı reddedenlerden de cezalandırma getirir. Ama İsa Mesih’i izlemeyi seçenler aynı zamanda onları cezalandıranları bile sevmeyi seçmelidir. İsa O’nu izleyenler düşmanlarını sevmelerini söyledi. İsa dedi ki, “Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.” (Matta 5:44).

İsa’nın Öğrencileri ile Muhammed’in Öğrencileri Arasındaki Fark

İsa Mesih’in ilk takipçileri ile Muhammed’in ilk takipçileri arasında büyük fark vardır. İsa,  takipçilerine açıkça başkalarını affedip savaşmamalarını söyledi. İsa, takipçilerinin savaşa dahil olmasını istemedi. İsa dedi ki, “Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.” (Matta 5:39).

İslam’ın Cihat Öğretisi Çok Acıya Sebep Olmuştur

İslamın erken tarihi kan dökme ve savaş hikayesidir. Muhammedin en yakın arkadaşları arasında bile savaşlar ve cinayetler meydana gelmiştir. Halifeler, yakın Müslümanlar tarafından öldürülmüştü. Muhammed’in karısı Ayşe, Muhammedin damadı Ali’ye karşı savaşmakla meşgul olmuştur. Günümüzde bazı müslümanlar cihat öğretisini İslam tarafından emredilen öğreti olarak kabul eder. Cihat, Allah adına insanları öldürmektir. Bu İslam dininde kara bir lekedir. Dünyaya sonsuz üzüntü getirmiştir.

Müslümanlar Batı Dünyası ile Hıristiyanlığı Karıştırır

Çoğu müslüman, Hıristiyanları agresif eylemler gerçekleştirme ve savaşlar başlatma konusunda suçlar. Bunun nedeni, Müslümanların Batı dünyası ve Amerikayı Hıristiyanlıkla karıştırmasıdır. Laik hükümetler tarafından yönetilen yerler vardır. Gündemleri, Tanrı’nın gündemi değildir. Ve amaçları kurtuluş müjdesini paylaşmak değildir. Hıristiyan olmak, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’yla kişisel ilişki kurmaktır.

İsa Dünyaya Tanrı’nın Sevgisini Vaaz Etmek ve İnsanlığı Kurtarmak İçin Geldi

İsa dünyaya geldi, “dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya” (Yuhanna 12:47). İsa Mesih savaş yazarı değildir. O, “Esenlik Önderi” dir (Yeşaya 9:6). O’nun yüce öğretişi bizi en yüksek ideale çağırır, “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle …  seveceksin. … Komşunu kendin gibi seveceksin. ” (Markos 12:30-31).

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa’nın öğretişi neden aileleri böler?
 2. İsa’nın savaş hakkında öğretişi ne idi?
 3. Neden çoğu müslüman Batı dünyası ile Hıristiyanlığı karıştırır?
Kategoriler
Kuran Kurtuluş Merhamet

Günah Yükünü Taşıyan Bir Müslüman mısınız? Yardım Var!

Bu ifade doğrudur, “Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.” (Kur’an 6:164). Günah yükünü taşıyan hiç kimse başkasının yükünü taşıyamaz. Ama ya Kendinin günah yükü olmayan birisi varsa? O zaman başkasının günah yükünü taşıyabilir mi? Evet, yapabilir. Meryem’e görünen melek mucizevi oğlunun günah yükü olmadığını bildirdi. O, O’nu “tertemiz bir çocuk ” olarak adlandırdı (Kur’an 19:19). Bu özel oğul, İsa Mesih’tir.

Kutsal Oğul Günahlarımızı Taşıdı

O doğmadan uzun süre önce, Yeşaya şöyle söyleyerek kehanette bulundu, “Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. … Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.” (Yeşaya 53:4-6). İsa haç’ta öldüğünde, O senin ve benim günahımın yükünü taşıyordu. O, bunu “kutsal bir oğul” ve günahsız biri olduğundan yapabiliyordu. Öğrenci Petrus şöyle yazar, “Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta (İsa) kendi bedeninde yüklendi…..” (1. Petrus 2:24).

Günahımızın Yükünü Taşıması için Hepimizin İsa Mesih’e İhtiyacı Var

Evet, biz hepimiz yoldan çıkan insanların arasındayız. Biz hepimiz Cehenneme götüren, günah yolu olan kendi yolumuzu seçtik. Ama iyi haber var! Tanrı bizi sevdiğinden, bize bizim için günah taşıyıcı olan bir yük-taşıyıcı sağladı. Şimdi O, bize İsa Mesih’in kutsallığını ve doğruluğunu teklif ediyor.

O asla günah işlemedi, ama sevgiyle günah yükümüzü taşıdı. Şimdi İsa Mesih sesleniyor, “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.” (İncil, Matta 11:28). Bu gerçekten iyi haberdir. Bugün cevap verin! O’na gelin! O sizin günahlarınızı uzaklaştıracak! O size gerçek rahatı verecek!

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. Kendi günahımızı neden taşıyamayız?
 2. Neden günahınızdan kurtulamazsınız?
 3. İsa’nın sizin günahınızı taşımasına izin verecek misiniz? Evetse, neden? Hayırsa, neden?
Kategoriler
isa Kuran Mucize Tevrat

Allah’ın Kutsal Peygamberleri İsa Mesih’in Gelişini Önceden Haber Verdi

Dünyadaki çoğu insanlar için Noel en sevilen tatildir. Özel süsler hem evin içine hem de dışına konulur. Özel yiyecekler yenir ve gelenekler yerine getirilir. Noel ilahileri çalınır ve aileler toplanır. Ama Noel sadece eğlenceli bir tatilden daha fazlasıdır. Noel, İsa Mesih’in dünyaya gelişinin kutlamasıdır.

Bir çok insan bütün yıl Noel’i beklerken, İsa’nın doğuşu, Tevrat ve Peygamberleri inceleyenler tarafından uzun zaman beklenmişti. En başından beri, Allah günahlarımızdan bizi kurtarıp Tanrı ile bizi ilişki kurmaya getirecek Olanı söz verdi.

İsa Mesih Hakkındaki –Yapılan ve Gerçekleşen- Kehanetler

O’nun doğumu hakkında verilen her kehanet gerçekleştiğinden Vaadedilenin İsa olduğunu biliyoruz. İsa Mesih hakkında verilen kehanetlerin sadece birkaçına bakacağız.

Hem İncil hem de Kur’an İsa’nın annesi, Meryem’in bakire olduğunu söyler bize. Kur’an 19:20 der ki, “Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” Matta 1:23 da der ki, “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.”

Peygamber Yeşaya bunu önceden bildirdi. Yeşaya 7:14 der ki, “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.”

Peygamber Mika, İsa’nın Beytlehem’de doğduğunu önceden bildirdi (Mika 5:1-2). Luka hem bu gerçekleşmenin olduğunu hem de İsa’nın Davut’un ev halkından olduğunu açıklar (Yeremya 23:5;2 Samuel 7:13). “O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. … Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu (İsa Mesih) doğurdu.”(İncil, Luka 2:1-6).

Tanrı’nın Harika Kurtuluş Planı

Soruyor olabilirsiniz, neden bu kehanetlerin hepsi İsa Mesih hakkında yapıldı? Ve neden O, onların hepsini gerçekleştirdi?

Sebebi, insanın günahından dolayı Tanrıdan uzaklaştırılmış olmasındandır (Yeşaya 59:2). Tanrı, insanoğlunun da tıpkı günah işlemeden önce Adem ve Havva’nın onunla yakın paylaşımla yürüdüğü gibi yürümesini ister.

Tanrı günahın karşılığını ister. Romalılar 6:23 der ki, “Günahın ücreti ölümdür” Günahımızdan ötürü, ölümü hakkederiz! O nedenle, Tanrı İsa’yı bebek olarak dünyaya gönderdi. Onun ilk 30 yılında, İsa’nın hayatı O’nun etrafındaki insanlardan farklı değildi, O’nun günahsız olması hariç. Kur’an 19:9 der ki, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim, dedi.” İsa Mesih “her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememişti.” (İbraniler 4:15).

30 yaşı civarında da, İsa inanılmaz eylemler gerçekleştirmeye başladı: Körlerin gözünü açtı, sakatları yürüttü ve ölüleri hayata getirdi.

Mesih Ölmek İçin Doğdu

İsa Mesih’in en büyük eylemi, Tanrı’yla tekrar yürüyebilmemiz için günahlarımızın bedelini ödemiş olduğu O’nun ölümüydü. Üç gün sonra, İsa Mesih yaşama geri döndü. O şimdi cennette “Tanrı’nın sağında” dır (Elçilerin İşleri 2:33).

İsa Mesih ölmek için doğdu “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (İncil, Matta 1:21). Noel’in önemli olmasının ve tüm dünyada kutlanmasının nedeni budur!

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir.aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa neden dünyaya geldi?
 2. İsa’nın Vaadedilen olduğunu nasıl biliriz?
 3. Neden İsa hakkında çok sayıda kehanetler vardır?
Kategoriler
Kuran Mucize Uncategorized

İsa Mesih’in Kuran’daki 5 Mucizesi

Kur’an, İsa Mesih tarafından gerçekleştirilen birkaç mucizeden bahseder. Aşağıda İncil tarafından onaylanan İsa’nın 5 mucizesi bulunmaktadır. İsa’nın sizin için de bir mucize yapabileceğine inanıyormusunuz?

İsa Mesih’in en büyük mucizesinin sizin sonsuz mutluluğunuzu ve kurtuluşunuzu etkilediğini biliyormusunuz?

1. İsa Mesih’in Biyolojik Babası Yoktu

Kur’an der ki, “Ona hamile kaldı…” (Kur’an 19:22). Müslümanlar, İsa’nın biyolojik babası olmaksızın doğduğunu kabul eder. İncil bu gerçeğe tanıklık eder “…onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır.” (İncil, Matta 1:20)

2. İsa Mesih Hasta ve Kör İnsanları İyileştirdi

Kuran da İsa’nın mucizevi iyileştirmelerinin bazılarını kaydeder. “…Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm…” (Kur’an 3:49)

İncil, İsa’nın kanamalı, felçli, sakat, dilsiz, sağır ve kör olanları iyileştirdiğine yüzyıllar öncesinden tanıklık eder (İncil, Markos 10:46-52).

3. İsa Mesih Açıklanmamış Sırları Bilir

Kur’an İsa’nın açıklanmamış şeyleri bilme yeteğini kabul eder. “…Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm…” (Kur’an 3:49) Bu ayet, İncil’in İsa’nın herşeyi bildiği öğretisini onaylar. Örneğin, İsa, Samiriyeli kadın hakkındaki herşeyi biliyordu (İncil, Yuhanna 4:17-19).

4. İsa Mesih Cennetten Yiyecek Göndertti

Kur’an’ın beşinci bölümü olan Maide suresinde, İsa’nın yukarıdan yiyecek göndertecek güce sahip olduğunu ifade eder. O şöyle dua etti, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki…” (Kur’an 5:112-114). İncil, İsa’nın 5000 ve 4000 kişiyi çok az yiyecekle beslediğine tanıklık eder (İncil, Matta 14:13-21; 15:32-39).

O, bizim bütün fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeteneğe sahiptir.

5. İsa Mesih Ölüyü Diriltti

Kur’andaki İsa’nın beşinci mucizesi birini ölümden diriltmektir. “…ölüleri diriltirim…” (Kur’an 3:49)

İncil, İsa’nın insanları ölümden nasıl dirilttiğini anlatır (İncil, Luka7:11-17; 8:40-56), Lazar dahil (İncil, Yuhanna 11:1-46).

İsa’nın Sizin İçin En Büyük Mucizesi

İsa Mesih’in bu 5 mucizesi harikadır, ama onlar halen en büyük mucizesi değildir. Bizim için yaptığı en iyi şey, sonsuz yaşamı bize vermesidir.

O şöyle söyler, “…Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek…” (İncil, Yuhanna 11:25-26).

Sonsuz yaşamınızın ve mutluluğunuzun Mesih’te olduğuna inanın! O sizin bütün günahlarınızı temizleyebilir.

AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜ İÇİN BİRKAÇ SORU

Yukarıdaki yazı hakkında yorum yapmak için okuyucularımızı teşvik etmek istiyoruz. Konu ile doğrudan ilgili olmayan yorumlar silinecektir. Aşağıdaki sorulardan birinine odaklanarak bir diyalog başlatın lütfen:

 1. İsa Mesih’in bu beş mucizesini bilmek sizin inancınızı nasıl kuvvetlendirdi?
 2. İsa’nın mucizelerinin O’nun Tanrı olduğuna işaret ettiğini düşünüyor musunuz? Neden veya neden değil?
 3. Yazıya göre, neden herkes İsa Mesih’e güvenmelidir?